top of page

LÄPIMURTOJA TOIMINTAKYKYYSI

Kuka olet ihmisenä - toimintasi kuvastamat todelliset arvosi, ajatusmaailmasi, kykysi tuntea ja toimia yhdessä - on johtajuutesi ja sitkeimpien haasteidesi ydin. 

Vaikeat tilanteet ovat mahdollisuuksia kasvun  

 

Omien toimintamallien tiedostaminen vaikeissa tilanteissa aukaisee niihin liittyvälle paineelle mahdollisuuden ruokkia positiivista kierrettä, jossa oppiminen kiihtyy, yhteydet tiivistyvät ja arvon tuottaminen nopeutuu.

Coachingin ydin on toimintakykysi parantaminen sinulle tärkeissä tilanteissa. Kehollisen työskentelyn ydin on toiminnallinen vuorovaikutustilanteiden harjoittelu sinulle arvon tuottamisen kannalta keskeisissä, vaikeissa (käytännössä sosiaalisen riskin sisältävissä) tilanteissa. Toimintaa lamauttavat ehdollistuneet toimintamallisi näyttäytyvät ja harjoittelun myötä niiden purkautuessa kehittyy kyky pysyä rentona, avoimena ja yhteydessä toisiin stressitason noustessakin.

 

Vasta sitten toiminta voi edes teoriassa ohjautua tietoisista pyrkimyksistä, stressiin liittyvien ehdollistumien sijaan. 

Harjoittelu kehittä kykyjä, jota on mahdoton oppia pelkästään tankkaamalla tietoa toiminnasta paineen alla. Toimintakyvyn kasvattamiseksi keho on pakko ottaa mukaan oppimisprosessiin. Kokemuksellinen oppiminen uudelleenohjelmoi keskushermostoa pelkkää ymmärrystä syvemmin. Uimaankaan ei opita kirjoista. Veteen on kaiken teoreettisen ymmärryksenkin jälkeen mentävä.

Toiminnallinen harjoittelu paineen alla kehittää:

 • Kykyä pysyä rentona, avoimena, uteliaana ja yhteydessä toisiin vaikeissa vuorovaikutustilanteissa.

 • Rohkeutta puolustaa tärkeitä pyrkimyksiä määrätietoisesti olematta agressiivinen ja jyräämättä toisia poteroihinsa.

 • Valmiutta kohdata epävarmuuteen liittyvät sekalaiset tunteet, näkemykset ja toiveet perustellun myötätuntoisesti yhteisiä pyrkimyksiä unohtamatta.

 • Rohkeutta tehdä päätöksiä, kykyä kommunikoida ne selkeästi, saada aikaan rohkeaa määrätietoista toimintaa ja ylläpitää sen suuntaa.

 • Kykyä luoda ja ylläpitää luottamuksen ilmapiiriä vaikeissakin tilanteissa ja taitoa hyödyntää konfliktitilanteet yllättävän uusiutumisen ja innovoinnin mahdollisuuksina.

 • Kykyä energisoitua, motivoitua, innostua ja innostaa toimimaan eteen tulevia vaikeuksia suuremmista merkityksistä ja pyrkimyksistä.  

 • Resilienssiä - kykyä palautua nopeasti stressistä, energisoitua, oppia ja rentoutua takaisin kiihtyvälle arvon tuottamisen uralle.

COACHINGISSA KESKUSHERMOSTON STRESSITOLERANSSI UUDELLEENKALIBROITUU

Tietoisuus omista toiveista, ymmärrys haasteista ja vilpitön aikomus tehdä jotain toisin eivät takaa toimintakykyä, kun stressitaso kasvaa‍.

Paineen alla tilanteen kaappaa tahdonalaisen toiminnan ohittava tunneperäinen puolustusreaktio, joka näkyy ulospäin esimerkiksi pakkomielteisenä inttämisenä, mököttämisenä,  paikalta poistumisena, myötäilemisenä, suuttumisena tai ääritapauksissa - kun mikään muu ei toimi - lamaantumisena. Useimmiten hyvin hienovaraisina ja hyvin namioituina versioina näistä.

Coachingissa opit saamaan tunneperäiset reaktiiviset toimintamallit paremmin hallintaan ja muutut kokonaisvaltaisesti kyvykkäämmäksi toimimaan paineen alla. Toiminnallinen harjoittelu johtamisen kannalta keskeisissä, emotionaalisesti latatuneissa tilanteissa uudelleenohjelmoi keskushermostoasi ja vaikuttaa sinuun ihmisenä kokonaisuudessaan. 

Neuropsykiatri, professori ja kirjailija Daniel J Siegel (Siegel, 2010) on tehnyt tunnetuksi "sietoikkuna” käsitteen. Sietoikkunan alueella keskushermosto virittyy ja viritys purkautuu luonnollisesti, eli ihminen kykenee toimimaan ja palautumaan optimaalisesti.

Hallitun toiminnan vapausasteet seuraavat keskushermoston sietoikkunan koosta. Kun stressaavan tilanteen aiheuttama virittyneisyys ylittää sietoikkunan rajat, keskushermosto yli- tai alivirittyy ja tunneperäinen reaktio kaappaa kontrollin. Sen tarkoitus on palauttaa keskushermoston virittyneisyys takaisin sietoikkunaan, kun normaali itsesäätely ei siihen enää kykene, eli kun toimintakyky loppuu.

Toimintakykyä stressaavissa tilanteissa on mahdollista kasvattaa suurentamalla sietoikkunaa. Se tapahtuu toiminnallisen ja kokemuksellisen työskentelyn avulla itselle vaikeissa, emotionaalisesti latautuneissa tilanteissa. Johtajuuden kontekstissa matala-asteisen uhkan kokemus liittyy erilaisiin sosiaalisiin-,  kohtaamis- tai vuorovaikutustilanteisiin ja kykyyn toimia niiden paineesta riippumatta tavoitteiden suuntaan.

Sietoikkunan lisäksi toiminnallinen työskentely kasvattaa kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä itsestä ja sen myötä myötätuntoa itseä ja toisia kohtaan. Maailmankuvat avartuvat ja se mikä on oikein ja tarpeen kirkastuu monin sävyin. Johtajuus vahvistuu siis sisältä päin.

Tämä on kuitenkin kaikki vain teoriaa, jonka ymmärtäminen ei vielä muuta mitään. Työ on tehtävä itse. Toiminnallisesti. 

KEHOLLISEN JOHTAJUUDEN COACHING

Coaching kasvattaa toimintakykysi vastaamaan mielikuvaasi johtajuudesta.

Kehollisen johtajuuden coaching on transformatiivistä muutostyöskentelyä toimintakykysi kasvattamiseksi emotionaalisesti haastavissa tilanteissa. 

Valmennus uudelleenohjelmoi keskushermostosi kyvykkäämäksi käsittelemään painetta, stressiä ja intensiivisiä tunteita.

Keho on keskeinen voimavara johtajuutta vahvistettaessa, koska tunteet, reaktiot ja rationaalisen analyysin ohittava automaattinen toiminta käynnistyvät kehossa nopeammin, kun mielemme kykenee tiedostamaan ne.  
 

Coachingissa työskentelet ja opit toiminnallisesti, kehon kautta: 

 

 • Ymmärtämään kehosi, mielesi, tunteidesi ja toimintasi yhteyttä, eli Minuuttasi kokonaisvaltaisemmin.

 • Herkistyt kehosi aistimuksille ja opit tunnistamaan vaikeiden tilanteiden herättämät tunteet ja niiden laukaisemat automaattiset toimintamallit, eli reaktiot aikaisemmin..

 • Tiedostamaan ja käsittelemään intensiivisiä tunteita taidokkaasti, yhteyttä toisiin vahvistavana voimavarana ja määrätietoisen toiminnan energiana.

 • Tunnistamaan ja säätelemään vireystilaa ja mielialaasi tilanteiden edellyttämällä tavalla ja sillä tavalla synnyttämään turvaa, selkeyttä ja luottamusta ympärillesi.

 • Palaamaan nopeasti ja suoraviivaisesti johtajuuteesi, kun huomaat päätyneesi tunteiden ja reaktioiden vietäväksi.

 • Myötätuntoisen, suoran ja yhteyttä vahvistavan tavan kohdata toiset, heidän huolia ja toiveita kunnioittaen.

 • Toimimaan harkitun perustellusti ja  suoraviivaisesti, voimaa ja auktoriteettia oikeasuhtaisesti annostellen.

 • Opit oppimaan nopeammin hyödyntämällä painetta, stressiä ja niihin liittyviä tunteita  viitteinä kasvun suunnastaja ja muodosta.

 

Johtajuuden vahvistaminen kehon kautta on transformatiivinen kasvuprosessi.

Kun emotionaalinen suhteesi paineeseen muuttuu, se näkyy olemuksessasi lisääntyvänä läsnäolona, yhteytenä toisiin, avoimuutena ja kykynä säädellä toimintaasi taidokkaasti kaikissa olosuhteissa. 

Olemme hyvin kokonaisvaltaisesti sitä mitä toistuvasti teemme.

Coachingissa keskitymme juuri sinulle tärkeään kasvun suuntaan ja suunnittelemme sinulle harjoitteet, jotka synnyttävät sinussa johtajan, kuka haluat olla. 

Coachingista sisältää:

 • Sinulle henkilökohtaisesti merkitsevän johtajuuden kehittämisen tavoitteet ja etenemisen seurannan.

 • Coaching- tapaamiset ja kahdenkeskisen työskentelyn tavoitteittesi toteutumista optimaalisesti tukevalla aikataululla.

 • Tarpeellisen teorian, menetelmät, käsitteet ja harjoitteet.

 • Kotona tehtävät harjoitteet ja tehtävät.

 • Ohjeet coachingin käynnistämän muutoksen tukemiseksi ja ylläpitämiseksi valmennusjakson päätyttyä.

Sisältö kirjataan coaching- sopimukseen, joka määrittelee työskentelyn laajuuden, tavoitteiden toteutumisen kriteerit ja työskentelyn eettiset periaatteet.

Kehollisen johtajuuden coaching perustuu käsitteen luoneen ja sen kehittämisen pioneerin, Strozzi-Instituutin, yli 50 v aikana luomiin menetelmiin, käsitteisiin ja harjoitteisiin. Niitä on käytetty vuosikymmeniä menestyksekkäästi vaativimmissa toimintaympäristöissä - armeijan erikoisjoukoista pörssiyhtiöiden johtoon ja startupeista julkishallinnon organisaatioihin.

Vaikka coaching on vahvasti kokemuksellinen, sen vaikuttavuus on tieteellisesti tukevalla pohjalla ja perustuu kiistattomaan ymmärrykseen kehon, mielen ja tunteiden yhteydestä oppimiseen, kasvuun ja toimintaan paineen alla.

Coachingin hyödyt - uusi suorituskyvyn taso

Suorituskykysi sinulle tärkeissä haastavissa tilanteissa nousee tasolle, jota määrittää: 

 1. Kykysi sietää painetta menettämättä toimintakykyäsi.

 2. Vähenevä reaktiivisuutesi, kykysi pysäyttää ajatukset ohittavat tunnereaktiot ja kykysi ohjautua siitä, mihin olet sitoutunut.

 3. Kykysi läsnäoloon, yhteyteen ja pitkäjänteiseen toimintaan silloinkin, kun ympäristö ja tilanteet haastavat kaikkia osallisia kapasiteettinsa äärirajoille.

Yhteisessä arjessa se näkyy mm. niin, että:

 • Sopeudut ja opit nopeammin ja pysyvämmin. Keho on keskeinen osa kaikkea oppimista ja osaamisen kääntymistä toiminnaksi.  

 • Ketteryys lisääntyy. Pystyt muuttamaan suuntaa nopeammin ja etenemään ripeämmin vaikeidenkin jaksojen läpi.

 • Sitoutuneisuus ja valmius rohkeaan itsensä likoon laittamiseen ympärilläsi kasvaa. Saat suuremman osan henkilöstön osaamisesta ja energiasta käyttöösi sitä erikseen vaatimatta tai “ostamatta”.

 • Motivaatio ja energia vahvistuvat. Tunteiden taidokkaan kohtaamisen myötä yhteiset merkitykset kirkastuvat ja energisoivat luontaisesti ilman erillisiä motivaatioleirejä.

 • Luovuus organisaatiossasi pääsee kukkimaan. Luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiirissä radikaalitkin ideat ja oivallukset tulevat ilmi spontaanisti.

 • Hyvinvointi organisaatiossasi kasvaa. Kohtaamalla ihmiset myötätuntoisesti teet tilaa heidän kasvulle ja organisaatio voi kehittyä yhdessä tavoitteiden edellyttämälle tasolle.

 

Tämä johtaa organisaation tehokkuuden radikaaliin kasvuun. Uudet, yllättävätkin ideat pääsevät päivänvaloon ja niistä syntyy arvoa nopeammin ja vähemmillä resursseilla: hien, ajan ja raha tuhlauksella. 

Oletko oikeasti valmis ottamaan riskin kasvaa nykyisiä rajoitteistasi kyvykkäämmäksi johtajaksi ja sitoutunut tekemään työn, jonka se vaatii?

Jos vastaus on rehellinekyllä, joka tuntuu pelottavaltakin, niin johtajuutesi kehittyminen seuraavalle arvon tuottamisen tasolla on vain ajan kysymys.

Kun löydämme johtajuuteemme inhimillisyytemme kautta, tulemme luoneeksi ympärillemme tilaa myös toisten inhimillisyydelle, arvoille ja tarpeille. 

Ajan yli se synnyttää työyhteisöjä, joissa on hyvä ja merkityksellistä olla. Sellaiset yhteisöt säteilevät hyvää ympärilleen tahtomattaankin: asiakkailleen, kumppaneilleen ja kaikille niille, joiden kanssa ovat tekemisissä. 

Johtajuus, joka toteutuu koko inhimillisyytemme ilmentymänä tarjoaa meille myös uusia näkökulmia, miten voisimme elää, olla ja työskennellä tehokkaammin, harmoniassa elinympäristöjemme kanssa.

PROSESSI JA MENETELMÄT

Coachingissa työskennellään kehon kautta, koska se ei valehtele ja väistele totuutta. Keho on lahjomaton kokemusperäisen tiedon lähde syvän oppimisen keskiössä.

Somaattisen muutoksen kaari - tietoisen toiminnalisen muutoksen vaiheet

1. Toiveet, minäkuva ja todellisuuden tiedostaminen

Coachingin suunta hahmottuu johtajuuteen liittyvistä toiveistasi ja motivaatio tehdä vaadittava työ syntyy toiveidesi merkitysten ymmärtämisestä. Toiminnallisissa harjoitteissa syntyneitä havaintoja reflektoimalla haasteet näyttäytyvät ja minäkuvan ankkuroituu todellisuuteen. Teemoja:

 • Kehoa ja persoonaa muokkaavat ympäristön voimat.‍ ‍‍Miksi olen sellainen kuin olen?

 • Somaattinen hahmo: Kehon muodon, tunteiden, ajatusten, maailmankuvan, toimintakyvyn ja toisiin suhtautumisen tapojen yhteys. ‍‍

 • Huomion hallitseminen ja sen suunnan yhteys vaikeuksiin toimia paineen alla.

 • Keho, tunteminen ja tuntemukset informaation lähteinä.ja ankkureina todellisuuteen. 

2. Ehdollistumat, toimintakyvyn pullonkaulat

 

Tavoitteellista toimintaa rajoittavat ehdollistumat, niiden merkitysten ymmärtäminen arvon tuottamisen nopeutta hidastavina esteinä ja niistä palautuminen. Teemoja

 • Ehdollistumien väistämättömyys ja tarpeellisuus primääritarpeista (arvokkuus, yhteys, turvallisuus, osallisuus) huolehtimisessa.

 • Kehoon ohjelmoitu luontainen taipumus suhtautua hankaliin tilanteisiin (kohti, vastaan tai pois päin).

 • Ehollistumien hahmo kehossa ja vaikutukset hengitykseen, olemukseen, mielialaan sekä ajatuksiin itsestä ja toisista.

 • Vaikeiden tilanteiden automaattisesti laukaisemista ehdollistumista toipuminen ja toimintakyvyn palauttaminen.

arc2-ID-70882292-3233-4f75-9199-94b46792

3. Ehdollistumien avautuminen

 

Vapaa tunteminen: tunteiden kokeminen vapaasti: pelosta, vihasta, halveksunnasta ja surusta iloon, onnellisuuteen ja tyytyväisyyten. Tuntemisen välttelystä vapautuminen toimintakyvyn edellytyksenä. Teemoja:

 • Ehdollistumien kokonaisvaltainen somaattinen tiedostaminen - tuntemukset, ajatukset, mielialat, energia.

 • Toiminnallinen harjoittelu ja kokemusperäinen ehdollistumista poisoppiminen keskittymällä toiminnan rytmiin, tilanteiden intensiteettiin ja kehon rentoutumiseen.

 • Rajoittavista toiminnan ja ajattelun kaavoista vapautuminen kokemuksen tuoman viisauden myötä.

 • Hiljentyminen, pysähtyminen tuntemaan, tunteista kiinnostuminen, niiden hyväksyminen ja huomion säilyttäminen omissa toiveissa ehdollistumien katkaisemisen välineinä.

4. Ilmentäminen

Omien arvojen ja yhteisten tavoitteiden mukaisten toiveiden, tarpeiden ja rajojen ilmaisu. Siitä kiinni pitäminen, mikä on oikein, totta ja arvokasta. Toiminnallinen vuorovaikutus. Pyytäminen, tarjoaminen, puolustaminen, julistaminen, arviointi. Teemoja:

 • Joka tilanteessa täysiin mittoihinsa rentoutunut keho: arvokkuus, avoimuus ja rohkeus osallistua.

 • Yhteisesti arvokkaan tulevaisuuden kommunikointi, julistaminen. Puolustaminen, pyytäminen, kieltäytyminen, tarjoaminen, myötätunto, toisten arvokas arviointi perustana ihmissuhteille.

 • Konfliktitilanteet, yllätykset ja muutos mahdollisuuksina oppia ja uudistua yhdessä.

 • Kyky kurottaa omaa energiaa kohti toisia sekä kyky rentoutua, osallistua ja sulautua arvokkaasti itse kohti suuntautuvaan energiaan.

Somaattiset menetelmät

Dialogi ja tiedostaminen

 

Valmennusta eteen päin kuljettava dialogi keskittyy kehon kautta välittyvien tunteiden, tuntemusten ja mielikuvien tiedostamiseen ja omiin tavoitteisiin kytkemiseen. Esimerkkejä valmennuksen keskeisistä keskusteluista: 

 • Toiveet ja tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus.

 • Toiveiden ja pelkojen sekä niiden‍ somaattisten markkerien tunnistaminen.

 • Mielialojen ja kehon tuntemusten tunnistaminen ja sanoittaminen.

 • Kehon tuntemusten ja mielialojen totuuden erottaminen tilanteen tulkinnoista ja tarinoista.

 • Harjoituksissa koetun yhteys itselle tuttuihin tilanteisiin.

Oma harjoittaminen

 

Olemme siitä mitä teemme. Esiintyjille ja urheilijoille tämä on itsestään selvää. 

Kokonaisvaltainen somaattinen muutos ja toimintakyvyn paraneminen tapahtuu vain ja ainoastaan muuttamalla sitä, mitä päivittäin tekee.

Keskeisiä oman harjoittelun osa-alueita ovat: vahvempi kehotuntemusten aistiminen, kehon rentouttaminen levossa ja liikkeessä, läsnäolo sekä toiminnalliset harjoitteet tavoitteittesi kannalta keskeisten voimavarojen kasvattamiseksi.

Oman harjoittelun tulisi olla pitkäjänteistä ja säännöllistä. Harjoittelu on keskeinen osa  valmennuksen kaarta. Se antaa työkalut, joilla ylläpitää ja kiihdyttää muutosta senkin jälkeen, kun valmennus päättyy.  

Toiminnalliset harjoitteet

 

Toiminnalliset harjoitteet simuloivat matala-asteisesti uhkaavia johtamistilanteita, joissa stressitason nousuun liittyvät ehdollistumat rajoittavat toiminnan vapausasteita. Toistojen ja tilanteisiin rentoutumisen harjoittelun myötä niiden koettu intensiteetti pienenee, palautuminen nopeutuu ja toimintakyky kasvaa. Esimerkkejä toiminnallisista harjoitteista:

 • Kohtaamistilanteet ja niihin liittyvät puolustusreaktiot.

 • Läsnäolo, avoimuus, uteliaisuus ja toiminta stressaavissa tilanteissa.

 • Tärkeän tulevaisuuden kommunikointi, puolustaminen ja selkeiden rajojen ylläpitäminen ilman aggressiota.

 • Tarpeiden, toiveiden ja pyyntöjen ilmaiseminen sekä muiden tarpeisiin, toiveisiin ja pyyntöihin suhtautuminen (kieltäytyminen, myöntyminen, uteliaisuus).

 • Uusiutuminen, oppiminen, huomion pitäminen tavoitteissa toiminnan keskellä.

COACHING ON INTENSIIVINEN REISSU YHDESSÄ

Yhdessä on mahdollista ottaa askeleita, joita ei kykene näkemään tai osaa ottaa yksin. Coachingissa on turvallista harjoitella sitä, mikä arjessa tuntuu mahdottomalta.

Tehtäväni coachina on auttaa sinua tiedostamaan:

 1. Mitä todella haluat ja miksi se on sinulle niin tärkeää, että sitoudut ponnistelemaan sen eteen.

 2. Miten‍ e‍hdollistuneet toimintamallisi vaikeissa tilanteissa estävät sinua saamasta sitä, mikä sinulle on tärkeää.

 3. Miten vapaudut ehdollistuneista esteistä myötätunnolla ja niiden merkitystä kunnioittaen.

 4. Miten vahvistat toiveittesi kannalta tärkeitä voimavaroja. 

Coachina tarjoan sinulle tavoitteittesi kannalta perusteltuja harjoituksia, toimin turvallisena harjoituspartnerina, teen toiveidesi kannalta merkityksellisiä, rehellisiä huomioita, luon turvaa toimia tuntemattomassa maastossa ja reflektoin tapahtumia kanssasi. Askeleet tavoitteittesi suuntaan voit kuitenkin ottaa vain itse. Sen takia yhteistyön tuloksellisuutta ennustaa eniten oma sitoutumisesi ja motivaatio tehdä töitä itsesi hyväksi.

Coachingin aloittaminen

Ensimmäinen askel on ilmainen coaching- tapaaminen jonka aikana arvioimme yhdessä, miten toiminnallinen, harjoitteluun perustuva työskentely sopii sinulle. Tapaamisen aikana muodostamme yhdessä käsityksen siitä mitkä yhteistyön edellytykset ja onnistumisen mahdollisuudet ovat. 

Tapaaminen ei velvoita meitä kumpaakaan jatkoon. 

Jos päätämme ryhtyä yhteistyöhön, teemme coaching- sopimuksen. Sen jälkeen tapaamme yhdessä sovitun aikataulun mukaan, joko työhuoneellani tai toivomuksestasi muussa toiminnalliseen työskentelyyn soveltuvassa paikassa.

bottom of page