top of page

MUUTOKSEN KE‍RROSTUMIA

Vaikka työ‍ on jatkuvaa, muu‍tos etenee vaiheittain. 

Kuljettu matka näyttäytyy kokonaisuudessaan vain taakse päin katsomalla.

Työskentelen kansainvälisten, pörssilistattujen ja yksityisomistuksessa olevien yhtiöiden toimitusjohtajien, divisioona- ja liiketoimintajohtajien, tietohallintojohtajien sekä yrittäjienfreelancereiden ja valmentajien  kanssa. Asiakkaani edustavat toimialoja informaatioteknologiasta raskaaseen teollisuuteen sekä kuluttajatuotteista ruoka- ja juomateollisuuteen.

Alla esimerkkejä tyypillisistä valmennukseen liittyvistä havahtumisista ja niiden avaamista uusista mahdollisuuksista.

erotin

I see now how the dysfunctional patterns shaped by my past were an obstacle to my career development. Our work transformed my relationship to my CEO. Instead of expecting him to give me orders and being frustrated that he doesn't, we have become business partners. I am still practicing and reminding myself to be direct, open and honest with him. It is scary at times but I feel so much better about my contribution as CIO already. My way of partnering with my CEO has also transferred to key relationships in my team. And believe it or not it has also changed my relationship to my wife and children. I am deeply grateful for the work we did and the impact it has had on my entire life.

Valmennus on karsinut rönsyjä, jotka vievät minut tarinoiden syövereihin muista ihmisistä ja tapahtumista. Olen tajunnut, että sepittämäni tarinat toisista ja siitä mitä tapahtuu ovat elämäni “fake news”. Olen oppinut hyväksymään asi‍at niin, kuin ne ovat ja kykenen paremmin säätelemään reagointiani siihen mitä tulee vastaan. Edelleen on asioita, jotka saavat vereni kuohahtamaan. Nyt kykenen toimimaan niissä tilanteissa kuten itse haluan. 

Näen, että toteutat ja ilmennät itse valmentamiasi periaatteita ja olet kykenevä kohtaamaan minut ihmisenä. Osaat kannustaa niin, että koen onnistuvani ja ymmärrykseni itsestä‍‍‍ni kasvaa nimenomaan oman työskentelyni kautta.

I didn't really know what to expect when we started working together but I can honestly say that I got so much more than I could have known to expect. A life shifting moment was noticing my pattern of overstretching myself to get appreciation, only to end up in exhaustion and resentment. I realised how I become my own worst enemy when try to be a good soldier by volunteering for new projects when in reality I have no capacity left.

 

 

Meidän olisi pitänyt tehdä tämä tiimin kanssa jo kauan, kauan sitten!

My leadership changed the moment I realised through practice with you that I am naturally more focused, alert and relaxed when I collect myself and engage with whatever is coming at me by moving toward it instead of keeping at a distance and silently expecting the worst. The practice has given me the routine and confidence to engage without even thinking about it. As a result I am much more approachable and I have the feeling of being on top of things instead of things being on top of me. I have also gotten feed-back that my leadership presence has become stronger, that I stand taller as CEO.

Koin valmennusistuntomme hyvin henkilökohtaisiksi. Seurasimme aina sen hetkistä tilannettani ja tarpeitani, mutta kokonaiskuva pysyi samalla koko ajan kirkkaana. Se auttoi minua etenemään määrätietoisesti kohti tavoitteitani. Sain yhteisistä hetkistämme paljon enemmän kuin osasin odottaa.‍‍

Luen nykyään tilanteita ja tunnistan omia reaktioitani hienovaraisemmin. Olen enemmän tilanteiden tasalla. 

It was shocking to realise that then, under pressure I start to disconnect by questioning my superiors and becoming resentful of them for not acknowledging me. It shook me to the core to understand how seriously that undermines my genuine ambitions and distracts me from leading and being present to my team and the business that I am responsible for as Division Vice President. The sitting and centering practices help me tremendously to slow down and be more present to others as well as to my own dignity and value.

"Yllätys"- harjoitus jäi mieleen erityisesti. Se on pelkistettynä monimutkainen ilmiö. Oli yllättävää miten voimakkaan tunteen odottamisen tila sai aikaan. Pelko siitä, mistä yllätys tulee oli hyvin tuttua todellisesta elämästä. Siinä päästiin käsiksi kehoon varastoituneisiin, minun kokemiin ja elämiin asioihin. 

Tukesi ja lämmin läsnäolosi on ‍‍ollut huikeaa. 

 

 

Aikamoinen noita olet!

‍‍‍Oikeat harjoitukset valitsemalla johdatit minut pysäyttävien havaintojen äärelle, jotka silmänräpäyksessä avasivat minulle sitä, miten itse olen osallinen siihen, miten asiat ovat.

I have to admit I hated doing the decline practice over and over and over. And then it suddenly hit me. I am more courageous - with everything. I am less concerned about what others think of me for saying what I think and doing what I know is right. That has affected all areas of my life and my closest relationships. The veil that I hid behind is gone. I am more me and it's ok that others are more themselves too. 

erotin
bottom of page