top of page
uusia1_edited.jpg

Rainer tässä, tervehdys!

Olen Strozzi-Instituutin sertifioima kehollisen johtajuuden valmentaja.

 

Tarjoan sinulle maksuttoman coaching- tapaamisen.

Saat siitä tuoreen ja käytännöllisen näkökulman johtajuutesi vahvistamiseksi.

Totuus johtajuudesta tulee näkyviin, kun se on vaikeaa.

Ilmaisella coaching- tapaamisella haluan auttaa sinua tiedostamaan, kehosi kautta, miten vaikeus ottaa hahmon automaattisissa toimintamalleissasi. 

Ohjaudumme vaikeissa tilanteissa enemmän tunteista, eli siitä keitä olemme ihmisinä, kuin siitä, mitä tiedämme johtajuudesta. 

Tämä on hyvin henkilökohtainen asia, sillä on täysin subjektiivista, mikä meistä itse kustakin on vaikeaa tai minkä koemme paineena.

Yhdelle sitä on mielipiteenkertominen julkisesti, toiselle epäonnistumisen myöntäminen. Jollekin ympärillä vallitseviin suorituskykyongelmiin puuttuminen, toisille epävarmuuden ja muutoksen kanssa toimeen tuleminen. 

Nämä ovat esimerkkejä hyvin subjektiivisista haasteista, joissa ihmisyytemme vaikuttaa toimintaamme enemmän kuin se mitä tiedämme.

Tunteensa ja niihin liittyvät toimintamallinsa on hyödyllistä tiedostaa, sillä luonteensa vuoksi ne eristävät meidät toisistamme ja usein johtavat ajattelussa ja toiminnassa yhdessä ääripäässä hätiköintiin tai toisessa lamaantumiseen. 

Suurimmat todistamistani johtajuuden luhistumisista ja siitä seuranneista isoista ja pienistä kriiseistä organisaatioissa, Suomessa ja kansainvälisesti, on johtunut vain ja ainoastaan tästä. Siitä, miten johtajatkin ovat ihmisiä ja sokeita tai kyvyttömiä hyväksymään sen todellisia seurauksia organisaationsa kyvylle tuottaa arvoa.

Tule siis käymään, jos tunnistat itsessäsi ylläolevan kaltaisia kasvun paikkoja. Tutkitaan niitä hetki yhdessä.

 

Käydään läpi visiosi johtajuudellesi ja sen kanssa kokemasi haasteet. Sen jälkeen teen kanssasi muutaman suoraviivaisen toiminnallisen harjoitteen. Ne syventävät näkökulmaasi johtajuuteesi kokemuksellisesti tuomalla ajatustesi rinnalle kokemuksen toimintakykysi todellisuudesta paineen alla. Se saattaa avata uuden suoraviivaisen mahdollisuuden ja kehityksen suunnan.

Joka tapauksessa tiedostat valmennustapaamisen jälkeen selkeämmin:

​◎ mitkä tunteet vaikeiksi kokemissasi tilanteissa heräävät.

◎ miten tunteet ohjaavat toimintaasi automaattisesti ja alkavat rajoittamaan toimintakykyäsi. 

◎ mitä seurauksia automaattisilla toimintamalleillasi on kyvyllesi toimia organisaatiosi parhaaksi.

◎ mitä voit tehdä pysyäksesi johtajuudessasi silloin, kun huomaat tunteiden pyrkivän ohjaksiin.

 

Monessa meistä istuu tiukassa käsitys, että voisimme muuttaa toimintaamme ja tunteitamme pelkästään ajattelemalla niitä uusilla tavoilla ja ymmärtämällä niitä enemmän.  

Tämä on laajan tutkimustiedonkin valossa illuusio, joka korostuu kun tarkastellaan toimintaa paineen alla.

Jos tämän todellisuuden hyväksyy, aukenee suora, käytännöllinen ja äärettömän tehokas väylän kehittää toimintakykyäsi, eli johtajuuttasi pysyvästi, etenkin sinulle vaikeissa tilanteissa. 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan uusi mahdollisuus aukenee tiedostamalla, miten toimit huomaamattasi paineen alla ja sen jälkeen harjoittelemalla toimimaan toisin.

Concrete Wall

Oikeat harjoitukset valitsemalla johdatit minut pysäyttävien havaintojen äärelle, jotka silmänräpäyksessä avasivat minulle sitä, miten itse olen osallinen siihen, miten asiat ovat.

Valmennusasiakas

Ilmainen coaching- tapaaminen antaa sinulle tutkimustietoon perustuvan, kehollisen, pragmaattisen näkökulman johtajuutesi nostamiseksi uudelle toimintakyvyn tasolle, jota kannattelevat:

◎ Kykysi sietää juuri sinulle henkilökohtaisesti haastavaa painetta menettämättä toimintakykyäsi ja yhteyttä toisiin.

◎ Vähenevä reaktiivisuutesi, kykysi pysäyttää ajatukset ohittavat tunnereaktiot ja kykysi ohjautua siitä, mihin olet organisaatiosi eteen sitoutunut.

◎ Kykysi läsnäoloon, yhteyteen ja pitkäjänteiseen toimintaan silloinkin, kun ympäristö ja tilanteet haastavat kaikkia osallisia kapasiteettinsa äärirajoille.

Eikä siinä vielä kaikki! :) Omassa kokemuksessa kaikkein suurin palkinto oman toimintakyvyn kehittämisessä on kokemus aidon tilan syntymisestä sille johtajuudelle toteutua, jolle oma sydän palaa.

 

Ei ole mielekkäämpää, rohkeampaa ja aikaansaavampaa johtajuutta, kuin se, joka kumpuaa omasta intohimosta. Kun se mahdollistuu, totuus johtajuudestasi paineen alla ja visiosi johtajuudesta alkavat muistuttaa toisiaan.

Jos tämä liikautti jotain, niin laita minulle viesti oheisen lomakkeen kautta tai pirauta +358 400 516450, niin sovitaan ilmainen coaching- tapaaminen ja katsotaan mikä voisi olla mahdollista yhdessä.

Kerro vähän tilanteestasi ja toiveistasi, niin sovitaan tapaaminen niiden ympärille.

Ilmainen coaching- tapaaminen kestää noin puolitoista tuntia ja sen aikana:

  • käymme läpi tilanteesi ja tavoitteesi.

  • teemme näkyviksi ehdollistuneita toimintamallejasi paineen alla, jotka rajoittavat toimintakykyäsi.

  • koet kehon kautta työskentelyn suoraviivaisuuden ja vaikuttavuuden.

  • opit yksinkertaisia kehollisia harjoitteita, jotka auttavat sinua eteen päin, riippumatta jatkosta.

 

Jos tapaaminen johtaa jatkoon, olkoon se niin. Jos ei, olemme kumpainenkin arvokasta kohtaamista ja sen avaamia mahdollisuuksia rikkaampia.

Yli 4000:n coaching- tunnin kokemuksella uskallan luvata, että tapaamisesta on sinulle hyötyä ja minulle arvokasta oppia oli tilanteesi mikä vain. Muuten en yhteistä aikaamme haaskaisi. 

146804.10c60be6da32e07218fa823f53cd1a81.

Coachingini perustuu koko kehollisen johtajuuden käsitteen luojan ja sen kehittämisen pioneerin, Strozzi-Instituutin, yli 50 v aikana luotuihin, viimeisintä tutkimustietoa seuraaviin menetelmiin, käsitteisiin ja harjoitteisiin, joilla on perusta mm. Aikidossa ja tietoisuusperinteissa. 

Menetelmiä on käytetty vuosikymmeniä menestyksekkäästi toimintakyvyn parantamiseksi vaativimmissa toimintaympäristöissä - armeijan erikoisjoukoista pörssiyhtiöiden johtoon ja startupeista julkishallinnon organisaatioihin. 

Vaikka coaching on vahvasti kokemuksellista, sen vaikuttavuus on tieteellisesti tukevalla pohjalla ja perustuu viimeisimpään ymmärrykseen ihmisen kasvusta ja kehittymisestä, keskushermostomme plastisuudesta ja toiminnasta sekä kehon, mielen ja tunteiden yhteydestä toimintakykyyn paineen alla.

Omasta taustastani johtuen tunnen syvällisesti johtajuuteen liittyvät osaamisen ja kasvun haasteet asiantuntijaorganisaation kaikilla tasoilla aina toimitusjohtajuuteen ja hallitustyöskentelyyn asti. 

Tuosta taustasta käsin olen coachannut ihmisiä ja tiimejä kehittämään johtajuutta oppimalla käsittelemään vaikeiden tilanteiden aiheuttamia tunteita ja painetta taitavammin. 

Syvä omakohtainen ymmärrys johtauuden haasteista, yli 4000 tunnin kokemus transformatiivisesta coachingista ja oma jatkuva kehollisen johtajuuden vahvistamisen praktiikka ovat pohja, jolta luotan pystyväni sinua auttamaan. 

Saamiani palautteita

Coaching on karsinut rönsyjä, jotka vievät minut tarinoiden syövereihin muista ihmisistä ja tapahtumista. Olen tajunnut, että sepittämäni tarinat toisista ja siitä mitä tapahtuu ovat elämäni “fake news”. 

Olen oppinut hyväksymään asi‍at niin kun ne ovat ja kykenen paremmin säätelemään reagointiani siihen, mitä tulee vastaan. Edelleen on asioita, jotka saavat vereni kuohahtamaan. Nyt kykenen toimimaan niissä tilanteissa kuten itse haluan.

Team Hugging

Meidän olisi pitänyt tehdä tämä tiimin kanssa jo kauan, kauan sitten!

146804.10c60be6da32e07218fa823f53cd1a81.
bottom of page