top of page
Rainer Puittinen - somaattinen valmentaja

Rainer tässä, tervehdys!

Olen Strozzi- Instituutin sertifioima kehollisen johtajuuden valmentaja.

Tule käymään työhuoneellani Helsingin Vallilassa, Eurantie 8-10, niin arvioidaan yhdessä soveltuuko valmennus tilanteeseesi.  

Kerro hiukan itsestäsi, niin etsitään aika tapaamiselle.

Vaikeissa tilanteissa meitä ohjaa enemmän se, keitä olemme ihmisinä kuin se, mitä tiedämme johtajuudesta.

 

Ihmiset meissä näyttäytyvät tavoissamme kohdata epävarmuutta, ristiriitoja, koettuja uhkia, muutosta, vastarintaa, arvojemme vastaista toimintaa, sisäisiä epävarmuuksia ja näiden aiheuttamia, joskus ylivoimaisen intensiivisiä tunteita.

Totuus johtajuudesta

tulee esiin silloin, kun se on vaikeaa.

146804.10c60be6da32e07218fa823f53cd1a81.

Tunteet saavat meidät reagoimaan

Toimimme silloin niin, kuin rauhallisessa hetkessä emme koskaan haluaisi toimia:

 

 • Teemme hätäisiä ja tunteiden värittämiä tulkintoja ihmisistä ja tilanteista.

 • Eristäydymme ihmisistä ympärillämme ja yhteisistä tavoitteistamme jyräämällä, vetäytymällä tai alistumalla.

 • Pinnistelemme, turrutamme tunteemme ja yritämme suorittaa  mielikuvaa johtajuudesta sillä seurauksella, että saatamme palaa loppuun.

 • Kaiken kaikkiaan toimimme automaattiohjauksessa, niin kuin olemme joskus kauan ennen johtajiksi päätymistä oppineet tunteiden ohjaamina toimimaan. 

 

Tällä ei ole mitään tekemistä suorittamiemme tutkintojen tai johtajuudesta lukemiemme kirjojen kanssa. Vaikeus johtuu siitä, miten olemme ihmisinä rakentuneet kohtaamaan emotionaalisesti haastavia tilanteita.

 

Johtajuuden toteutuminen, kun sitä eniten tarvitaan, edellyttää uudelleenrakentumista kohtaamaan ja käsittelemään ulkoisia ja sisäisiä paineita, stressiä ja niihin liittyviä tunteita kyvykkäämmin.

Olemme ihmisiä hallituksissa, toimitusjohtajien kulmahuoneissa, johtoryhmissä ja tehtaan lattialla.  Valmennus on tarkoitettu kaikille meille, jotka tunnistamme johtajuuteemme vaikuttavat inhimilliset ulottuvuudet ja niiden tuomat haasteet emotionaalisesti vaativissa johtamistilanteissa.

Arviointitapaaminen kestää noin puolitoista tuntia ja sen aikana:

 • käymme läpi tilanteesi ja toiveesi.

 • arvioimme valmennuksen soveltuvuutta tarpeisiisi.

 • koet kehon kautta työskentelyn suoraviivaisuuden ja vaikuttavuuden.

 • opit yksinkertaisia kehollisia harjoitteita, jotka auttavat sinua eteen päin, riippumatta siitä aloitammeko valmennuksen.

Jos arviointitapaaminen johtaa valmennuksen aloittamiseen, olkoon se niin. Jos ei, olemme kumpainenkin arvokasta kohtaamista ja siitä syntyneitä mahdollisuuksia rikkaampia.

Yli 4000:n valmennustunnin kokemuksella uskallan luvata, että tapaamisesta on sinulle apua ja minulle arvokasta oppia oli tilanteesi mikä vain. Muuten en yhteistä aikaamme haaskaisi. 

Tämä 6kk transformatiivinen valmennus 

parantaa toimintakykyäsi emotionaalisesti haastavissa johtamistilanteissa.

Valmennus uudelleenohjelmoi keskushermostosi kyvykkäämäksi käsittelemään painetta, stressiä ja intensiivisiä tunteita.

Keho on keskeinen voimavara johtajuutta vahvistettaessa, koska tunteet, reaktiot ja rationaalisen analyysin ohittava automaattinen toiminta käynnistyvät kehossa nopeammin, kun mielemme kykenee tiedostamaan ne.  
 

Valmennuksessa työskentelet ja opit toiminnallisesti, kehon kautta: 

 

 • Ymmärtämään kehosi, mielesi, tunteidesi ja toimintasi yhteyttä, eli Minuuttasi kokonaisvaltaisemmin.

 • Herkistyt kehosi aistimuksille ja opit tunnistamaan vaikeiden tilanteiden herättämät tunteet ja niiden laukaisemat automaattiset toimintamallit, eli reaktiot aikaisemmin..

 • Tiedostamaan ja käsittelemään intensiivisiä tunteita taidokkaasti, yhteyttä toisiin vahvistavana voimavarana ja määrätietoisen toiminnan energiana.

 • Tunnistamaan ja säätelemään vireystilaa ja mielialaasi tilanteiden edellyttämällä tavalla ja sillä tavalla synnyttämään turvaa, selkeyttä ja luottamusta ympärillesi.

 • Palaamaan nopeasti ja suoraviivaisesti johtajuuteesi, kun huomaat päätyneesi tunteiden ja reaktioiden vietäväksi.

 • Myötätuntoisen, suoran ja yhteyttä vahvistavan tavan kohdata toiset, heidän huolia ja toiveita kunnioittaen.

 • Toimimaan harkitun perustellusti ja  suoraviivaisesti, voimaa ja auktoriteettia oikeasuhtaisesti annostellen.

 • Opit oppimaan nopeammin hyödyntämällä painetta, stressiä ja niihin liittyviä tunteita  viitteinä kasvun suunnastaja ja muodosta.

 

Johtajuuden vahvistaminen kehon kautta on transformatiivinen kasvuprosessi.

Kun emotionaalinen suhteesi paineeseen muuttuu, se näkyy olemuksessasi lisääntyvänä läsnäolona, yhteytenä toisiin, avoimuutena ja kykynä säädellä toimintaasi taidokkaasti kaikissa olosuhteissa. 

Olemme hyvin kokonaisvaltaisesti sitä mitä toistuvasti teemme.

Valmennuksessa etsimme juuri sinulle tärkeän kasvun suunnan sekä toistuvan tekemisen eli harjoitteet, jotka tekevät sinusta sen johtajan, kuka haluat olla. 

Kun toimintakykysi paineen alla kasvaa, se mitä tiedät johtajuudestata ja kukajohtajana haluat olla, voi toteutua vahvemmin myös käytännössä. 

Valmennuskokonaisuus sisältää:

 • Sinulle henkilökohtaisesti merkitsevän johtajuuden kehittämisen tavoitteet ja etenemisen seurannan.

 • Valmennustapaamiset ja kahdenkeskisen työskentelyn kahden viikon välein, kuuden kuukauden ajan.

 • Tarpeellisen teorian, menetelmät, käsitteet ja keskushermostoa ohjelmoivat harjoitteet.

 • Omat kotona tehtävät harjoitteet ja muut tehtävät.

 • Ohjeet valmennuksessa käynnistyneen muutoksen tukemiseksi ja ylläpitämiseksi valmennusjakson päätyttyä.

 

Valmennuskokonaisuuden hinta on 3900 eur + alv 24 % ensimmäiselle viidelle valmennettavalle. (norm. 4875 €). 

Valmennus perustuu kehollisen johtajuuden kehittämisen pioneerin, Strozzi-Instituutin, yli 50 v aikana luomiin menetelmiin, käsitteisiin ja harjoitteisiin. Niitä on käytetty vuosikymmeniä menestyksekkäästi vaativimmissa toimintaympäristöissä - armeijan erikoisjoukoista pörssiyhtiöiden johtoon ja startupeista julkishallinnon organisaatioihin. 

Vaikka valmennus on vahvasti kokemuksellinen, sen vaikuttavuus on tieteellisesti tukevalla pohjalla ja perustuu kiistattomaan ymmärrykseen kehon, mielen ja tunteiden yhteydestä oppimiseen, kasvuun ja toimintaan paineen alla.

Valmennus vie sinut uudelle suorituskyvyn tasolle

jota määrittää: 

 

 1. Kykysi sietää painetta menettämättä toimintakykyäsi.

 2. Vähenevä reaktiivisuutesi, kykysi pysäyttää ajatukset ohittavat tunnereaktiot ja kykysi ohjautua siitä, mihin olet sitoutunut.

 3. Kykysi läsnäoloon, yhteyteen ja pitkäjänteiseen toimintaan silloinkin, kun ympäristö ja tilanteet haastavat kaikkia osallisia kapasiteettinsa äärirajoille.

 

Yhteisessä arjessa se näkyy mm. niin, että:

 • Sopeudut ja opit nopeammin ja pysyvämmin. Keho on keskeinen osa kaikkea oppimista ja osaamisen kääntymistä toiminnaksi.  

 • Ketteryys lisääntyy. Pystyt muuttamaan suuntaa nopeammin ja etenemään ripeämmin vaikeidenkin jaksojen läpi.

 • Sitoutuneisuus ja valmius rohkeaan itsensä likoon laittamiseen ympärilläsi kasvaa. Saat suuremman osan henkilöstön osaamisesta ja energiasta käyttöösi sitä erikseen vaatimatta tai “ostamatta”.

 • Motivaatio ja energia vahvistuvat. Tunteiden taidokkaan kohtaamisen myötä yhteiset merkitykset kirkastuvat ja energisoivat luontaisesti ilman erillisiä motivaatioleirejä.

 • Luovuus organisaatiossasi pääsee kukkimaan. Luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiirissä radikaalitkin ideat ja oivallukset tulevat ilmi spontaanisti.

 • Hyvinvointi organisaatiossasi kasvaa. Kohtaamalla ihmiset myötätuntoisesti teet tilaa heidän kasvulle ja organisaatio voi kehittyä yhdessä tavoitteiden edellyttämälle tasolle.

 

Tämä johtaa organisaation tehokkuuden radikaaliin kasvuun. Uudet, ennenkuulumattomat ideat pääsevät päivänvaloon ja niistä syntyy arvoa nopeammin ja vähemmillä resursseilla: hien, ajan ja raha tuhlauksella. 

Tehokkuuden kasvun arvo on monikymmenkertainen ajalliseen ja rahalliseen investointiin nähden.

Kun löydämme johtajuuteemme inhimillisyytemme kautta, tulemme luoneeksi ympärillemme tilaa myös toisten inhimillisyydelle, arvoille ja tarpeille. 

Ajan yli se synnyttää työyhteisöjä, joissa on hyvä ja merkityksellistä olla. Sellaiset yhteisöt säteilevät hyvää ympärilleen tahtomattaankin: asiakkailleen, kumppaneilleen ja kaikille niille, joiden kanssa ovat tekemisissä. 

Johtajuus, joka toteutuu koko inhimillisyytemme ilmentymänä tarjoaa meille myös uusia näkökulmia, miten voisimme elää, olla ja työskennellä tehokkaammin tuhoamatta elinympäristöämme, pitämällä kaikki mukana ja vaalimalla kaikkea elämää.

Minä olen Rainer

Strozzi-Instituutin sertifioima somaattinen valmentaja, kollaboratiivisen johtajuuden kouluttaja ja yrittäjä. Intohimoni on vapaa-ajallani tutkia radikaalia luovuutta ja yhteyttä vapaassa tanssissa.

Ennen valmentajaksi ryhtymistä tein pitkän yrittäjä- ja johtajauran IT alalla, asiantuntijatehtävistä kansainvälisen organisaation  toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi. Tiedän kokemusperäisesti jotain johtajuuden haasteista organisaation eri tasoilla.

Viimeiset seitsemän vuotta olen valmentanut ihmisiä käsittelemään tunteita taitavammin, jotta aitoudesta, oikeanlaisesta resilienssistä ja paremmasta toimintakyvystä paineen alla voisi tulla perusta avoimelle, yhteydessä toisiin toteutuvalle, tehokkaalle johtajuudelle. 

 

Pitkän valmennuskokemuksen tuottamien tulosten valossa uskon käytännönläheisten, suoraviivaisten toiminnalisten menetelmiin transformatiiviseen voimaan. Käyttämäni menetelmät toimivat, koska ne ovat  Strozzi-Instituutin, kehollisen johtajuuden valmentamisen kiistattoman pioneerin ja edelläkävijän, tiukimmissa paikoissa toimiviksi hiomat.

Taustani johtajana, yli 4000 tunnin kokemukseni kahdenkeskisestä transformatiivisesta valmennustyöstä ja jatkuva oma kehollinen tutkimukseni ovat pohja, jolta ymmärrän johtajuuteen liittyvät haasteet syvällisesti. Siksi olen luottavainen, että osaan sinua niiden kanssa auttaa. 

Olen kulkenut omia polkujani elämän ikävimmissäkin käänteissä sen verran, että harvoin enää hätäännyn. Tiedän kokemuksesta, miten vaikeaa ihmisen osa joskus voi olla, ja sen myötä minussa on myötätuntoa monelle.

Jos tämä tuntuu oikealta, niin jätä minulle yhteydenottopyyntö arviointitapaamiseen. Tunnustellaan yhdessä mahdollisuutta toimintakykyisempään, myötätuntoisempaan ja ennenkaikkea sinun näköiseen johtajuuteen.

Jos jätät minulle yhteystietosi, niin sovitaan yhdessä arviointitapaaminen sen varmistamiseksi, sopiiko valmennus sinulle.

 

Arviointitapaaminen kestää noin puolitoista tuntia ja sen aikana:

 • käymme läpi tilanteesi ja toiveesi.

 • arvioimme valmennuksen soveltuvuutta tarpeisiisi.

 • koet kehon kautta työskentelyn suoraviivaisuuden ja vaikuttavuuden.

 • opit yksinkertaisia kehollisia harjoitteita, jotka auttavat sinua eteen päin, riippumatta siitä aloitammeko valmennuksen.

Jos arviointitapaaminen johtaa valmennuksen aloittamiseen, olkoon se niin. Jos ei, olemme kumpainenkin arvokasta kohtaamista ja siitä syntyneitä mahdollisuuksia rikkaampia.

Yli 4000:n valmennustunnin kokemuksella uskallan luvata, että tapaamisesta on sinulle apua ja minulle arvokasta oppia oli tilanteesi mikä vain. Muuten en yhteistä aikaamme haaskaisi. 

146804.10c60be6da32e07218fa823f53cd1a81.

Asiakkaiden kokemuksia

I see now how the dysfunctional patterns shaped by my past were an obstacle to my career development. Our work transformed my relationship to my CEO. Instead of expecting him to give me orders and being frustrated that he doesn't, we have become business partners. I am still practicing and reminding myself to be direct, open and honest with him. It is scary at times but I feel so much better about my contribution as CIO already. My way of partnering with my CEO has also transferred to key relationships in my team. And believe it or not it has also changed my relationship to my wife and children. I am deeply grateful for the work we did and the impact it has had on my whole life.

 

 

Valmennus on karsinut rönsyjä, jotka vievät minut tarinoiden syövereihin muista ihmisistä ja tapahtumista. Olen tajunnut, että sepittämäni tarinat toisista ja siitä mitä tapahtuu ovat elämäni “fake news”. Olen oppinut hyväksymään asi‍at niin kun ne ovat ja kykenen paremmin säätelemään reagointiani siihen, mitä tulee vastaan. Edelleen on asioita, jotka saavat vereni kuohahtamaan. Nyt kykenen toimimaan niissä tilanteissa kuten itse haluan. 

Näen, että toteutat ja ilmennät itse valmentamiasi periaatteita ja olet kykenevä kohtaamaan minut ihmisenä. Osaat kannustaa niin, että koen onnistuvani ja ymmärrykseni itsestä‍‍‍ni kasvaa nimenomaan oman työskentelyni kautta.

I didn't really know what to expect when we started working together but I can honestly say that I got so much more than I could have known to expect. A life shifting moment was becoming aware of my pattern to overstretch myself to get appreciation, only to end up in exhaustion, disappointment and resentment. I realised how I become my own worst enemy when I seek praise by volunteering for new projects when in reality I have no capacity left.

 

 

Meidän olisi pitänyt tehdä tämä tiimin kanssa jo kauan, kauan sitten!

My leadership changed the moment I realised through practice with you that I am naturally more focused, alert and relaxed when I collect myself and engage with whatever is coming at me by moving toward it instead of staying at a distance and silently expecting the worst. The practice has given me the routine and confidence to engage curiously without worrying about it. As a result I am much more approachable and I have the feeling of being on top of things instead of things being on top of me. I have also gotten feed-back that my leadership presence has become stronger, that I stand taller as CEO.

Koin valmennusistuntomme hyvin henkilökohtaisiksi. Seurasimme aina sen hetkistä tilannettani ja tarpeitani, mutta kokonaiskuva pysyi samalla koko ajan kirkkaana. Se auttoi minua etenemään määrätietoisesti kohti tavoitteitani. Sain yhteisistä hetkistämme paljon enemmän kuin osasin odottaa.‍‍

Luen nykyään tilanteita ja tunnistan omia reaktioitani hienovaraisemmin. Olen enemmän tilanteiden tasalla. 

It was shocking to realise that then, under pressure I start to disconnect by questioning my superiors and becoming resentful of them for not acknowledging me. It shook me to the core to understand how seriously that undermines my genuine ambitions and distracts me from leading and being present to my team and the business that I am responsible for as Division Vice President. The sitting and centering practices help me tremendously to slow down and be more present to others as well as to my own dignity and value.

"Yllätys"- harjoitus jäi mieleen erityisesti. Se on pelkistettynä monimutkainen ilmiö. Oli yllättävää miten voimakkaan tunteen odottamisen tila sai aikaan. Pelko siitä, mistä yllätys tulee oli hyvin tuttua todellisesta elämästä. Siinä päästiin käsiksi kehoon varastoituneisiin, minun kokemiin ja elämiin asioihin. 

Tukesi ja lämmin läsnäolosi on ‍‍ollut huikeaa. 

‍‍‍Oikeat harjoitukset valitsemalla johdatit minut pysäyttävien havaintojen äärelle, jotka silmänräpäyksessä avasivat minulle sitä, miten itse olen osallinen siihen, miten asiat ovat. 

I have to admit I hated doing the decline practice over and over and over. And then it suddenly hit me. I am more courageous - with everything. I am less concerned about what others think of me for saying what I think and doing what I know is right. That has affected all areas of my life and my closest relationships. The veil that I hid behind is gone. I am more me and it's ok that others are more themselves too. 

146804.10c60be6da32e07218fa823f53cd1a81.
bottom of page